รับยื่นภาษีอากรท่าตะโก รับวางระบบบัญชีท่าตะโก รับทำบัญชีท่าตะโก รับตรวจสอบบัญชีท่าตะโก รับตรวจสอบบัญชีท่าตะโก รับวางระบบบัญชีท่าตะโก รับทำบัญชีท่าตะโก ตรวจสอบบัญชีท่าตะโก วางระบบบัญชีท่าตะโก รับปิดงบการเงินท่าตะโก ทำบัญชีท่าตะโกสายลำโพง หนองหลวง วังใหญ่ ท่าตะโก พนมเศษ ทำนบ วังมหากร พนมรอก หัวถนน ดอนคา บริษัท ปังปอน จำกัด ยินดีให้บริการ การจัดทำบัญชี ตรวจสอบเอกสารและลงรายการบัญชี สมุดรายวัน คำนวณพร้อมจัดทำ และนำส่งภาษีอากร ภงด.1, ภงด.3, ภงด.53 จัดทำภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30 และประกันสังคม สรุปงบการเงินประจำปี, สรุปงบดุลประจำปี, สรุปกำไรขาดทุนประจำปี ให้คำปรึกษาขั้นตอนการทำเอกสารทางด้านการค้า คอมพิวเตอร์ ออกแบบระบบเอกสารทางการค้า (ใบกำกับภาษี ลงแบบฟอร์ม) วางระบบการตัดสต๊อคสินค้า (ซื้อมาขายไป,โรงงานผลิต,ต้นทุนผลิต) วางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อควมคุม (การเงิน,บัญชี,คุมสินค้า) แก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์การใช้ซอฟท์แวร์ บัญชีสำเร็จรูป โปรแกรม Express (เอ็กซ์เพรส) ด้านจดทะเบียน จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัทจำกัด, […]