รับตรวจสอบบัญชีนาแก รับตรวจสอบบัญชีนาแก รับปิดงบการเงินนาแก รับวางระบบบัญชีนาแก ทำบัญชีนาแก รับทำบัญชีนาแก รับทำบัญชีนาแก วางระบบบัญชีนาแก รับวางระบบบัญชีนาแก รับยื่นภาษีอากรนาแก ตรวจสอบบัญชีนาแกพิมาน สีชมพู คำพี้ นาคู่ โคกสี* หนองบ่อ หนองโพธิ์* นาเลียง พุ่มแก พระซอง ยอดชาด* หนองสังข์ นาแก บ้านแก้ง ก้านเหลือง วังยาง* บริษัท ปังปอน จำกัด ยินดีให้บริการ การจัดทำบัญชี ตรวจสอบเอกสารและลงรายการบัญชี สมุดรายวัน คำนวณพร้อมจัดทำ และนำส่งภาษีอากร ภงด.1, ภงด.3, ภงด.53 จัดทำภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30 และประกันสังคม สรุปงบการเงินประจำปี, สรุปงบดุลประจำปี, สรุปกำไรขาดทุนประจำปี ให้คำปรึกษาขั้นตอนการทำเอกสารทางด้านการค้า คอมพิวเตอร์ ออกแบบระบบเอกสารทางการค้า (ใบกำกับภาษี ลงแบบฟอร์ม) วางระบบการตัดสต๊อคสินค้า (ซื้อมาขายไป,โรงงานผลิต,ต้นทุนผลิต) วางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อควมคุม (การเงิน,บัญชี,คุมสินค้า) แก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์การใช้ซอฟท์แวร์ บัญชีสำเร็จรูป […]