รับทำบัญชีบ้านบึง รับวางระบบบัญชีบ้านบึง รับตรวจสอบบัญชีบ้านบึง ทำบัญชีบ้านบึง ตรวจสอบบัญชีบ้านบึง รับทำบัญชีบ้านบึง รับปิดงบการเงินบ้านบึง รับตรวจสอบบัญชีบ้านบึง รับวางระบบบัญชีบ้านบึง วางระบบบัญชีบ้านบึง รับยื่นภาษีอากรบ้านบึงมาบไผ่ หนองอิรุณ *คลองพลู หนองชาก *หนองเสือช้าง หนองไผ่แก้ว คลองกิ่ว บ้านบึง หนองซ้ำซาก *หนองใหญ่ หนองบอนแดง บริษัท ปังปอน จำกัด ยินดีให้บริการ การจัดทำบัญชี ตรวจสอบเอกสารและลงรายการบัญชี สมุดรายวัน คำนวณพร้อมจัดทำ และนำส่งภาษีอากร ภงด.1, ภงด.3, ภงด.53 จัดทำภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30 และประกันสังคม สรุปงบการเงินประจำปี, สรุปงบดุลประจำปี, สรุปกำไรขาดทุนประจำปี ให้คำปรึกษาขั้นตอนการทำเอกสารทางด้านการค้า คอมพิวเตอร์ ออกแบบระบบเอกสารทางการค้า (ใบกำกับภาษี ลงแบบฟอร์ม) วางระบบการตัดสต๊อคสินค้า (ซื้อมาขายไป,โรงงานผลิต,ต้นทุนผลิต) วางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อควมคุม (การเงิน,บัญชี,คุมสินค้า) แก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์การใช้ซอฟท์แวร์ บัญชีสำเร็จรูป โปรแกรม Express (เอ็กซ์เพรส) ด้านจดทะเบียน จดทะเบียนจัดตั้ง […]