วางระบบบัญชีร้องกวาง รับทำบัญชีร้องกวาง รับปิดงบการเงินร้องกวาง รับทำบัญชีร้องกวาง รับตรวจสอบบัญชีร้องกวาง รับยื่นภาษีอากรร้องกวาง รับวางระบบบัญชีร้องกวาง ตรวจสอบบัญชีร้องกวาง รับตรวจสอบบัญชีร้องกวาง รับวางระบบบัญชีร้องกวาง ทำบัญชีร้องกวาง*แม่คำมี แม่ยางตาล ทุ่งศรี ไผ่โทน *แม่คำมี *หนองม่วงไข่ บ้านเวียง ร้องเข็ม *วังหลวง ห้วยโรง *น้ำรัด แม่ทราย ร้องกวาง แม่ยางร้อง น้ำเลา แม่ยางฮ่อ *หนองม่วงไข่ บริษัท ปังปอน จำกัด ยินดีให้บริการ การจัดทำบัญชี ตรวจสอบเอกสารและลงรายการบัญชี สมุดรายวัน คำนวณพร้อมจัดทำ และนำส่งภาษีอากร ภงด.1, ภงด.3, ภงด.53 จัดทำภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30 และประกันสังคม สรุปงบการเงินประจำปี, สรุปงบดุลประจำปี, สรุปกำไรขาดทุนประจำปี ให้คำปรึกษาขั้นตอนการทำเอกสารทางด้านการค้า คอมพิวเตอร์ ออกแบบระบบเอกสารทางการค้า (ใบกำกับภาษี ลงแบบฟอร์ม) วางระบบการตัดสต๊อคสินค้า (ซื้อมาขายไป,โรงงานผลิต,ต้นทุนผลิต) วางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อควมคุม (การเงิน,บัญชี,คุมสินค้า) แก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์การใช้ซอฟท์แวร์ […]