รับทำบัญชีสูงเม่น รับตรวจสอบบัญชีสูงเม่น รับปิดงบการเงินสูงเม่น ทำบัญชีสูงเม่น รับทำบัญชีสูงเม่น รับวางระบบบัญชีสูงเม่น รับยื่นภาษีอากรสูงเม่น ตรวจสอบบัญชีสูงเม่น รับตรวจสอบบัญชีสูงเม่น รับวางระบบบัญชีสูงเม่น วางระบบบัญชีสูงเม่นร่องกาศ ดอนมูล เวียงทอง บ้านปง สบสาย พระหลวง บ้านกวาง บ้านเหล่า น้ำชำ บ้านกาศ สูงเม่น หัวฝาย บริษัท ปังปอน จำกัด ยินดีให้บริการ การจัดทำบัญชี ตรวจสอบเอกสารและลงรายการบัญชี สมุดรายวัน คำนวณพร้อมจัดทำ และนำส่งภาษีอากร ภงด.1, ภงด.3, ภงด.53 จัดทำภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30 และประกันสังคม สรุปงบการเงินประจำปี, สรุปงบดุลประจำปี, สรุปกำไรขาดทุนประจำปี ให้คำปรึกษาขั้นตอนการทำเอกสารทางด้านการค้า คอมพิวเตอร์ ออกแบบระบบเอกสารทางการค้า (ใบกำกับภาษี ลงแบบฟอร์ม) วางระบบการตัดสต๊อคสินค้า (ซื้อมาขายไป,โรงงานผลิต,ต้นทุนผลิต) วางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อควมคุม (การเงิน,บัญชี,คุมสินค้า) แก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์การใช้ซอฟท์แวร์ บัญชีสำเร็จรูป โปรแกรม Express (เอ็กซ์เพรส) ด้านจดทะเบียน […]