รับยื่นภาษีอากรเมืองชลบุรี รับทำบัญชีเมืองชลบุรี วางระบบบัญชีเมืองชลบุรี รับตรวจสอบบัญชีเมืองชลบุรี ทำบัญชีเมืองชลบุรี ตรวจสอบบัญชีเมืองชลบุรี รับวางระบบบัญชีเมืองชลบุรี รับวางระบบบัญชีเมืองชลบุรี รับทำบัญชีเมืองชลบุรี รับปิดงบการเงินเมืองชลบุรี รับตรวจสอบบัญชีเมืองชลบุรีคลองตำหรุ หนองรี แสนสุข ห้วยกะปิ สำนักบก เสม็ด ดอนหัวฬ่อ บ้านปึก หนองข้างคอก นาป่า บางปลาสร้อย บางทราย เทศบาลเมืองชลบุรี* บ้านสวน บ้านโขด เหมือง มะขามหย่ง อ่างศิลา หนองไม้แดง บริษัท ปังปอน จำกัด ยินดีให้บริการ การจัดทำบัญชี ตรวจสอบเอกสารและลงรายการบัญชี สมุดรายวัน คำนวณพร้อมจัดทำ และนำส่งภาษีอากร ภงด.1, ภงด.3, ภงด.53 จัดทำภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30 และประกันสังคม สรุปงบการเงินประจำปี, สรุปงบดุลประจำปี, สรุปกำไรขาดทุนประจำปี ให้คำปรึกษาขั้นตอนการทำเอกสารทางด้านการค้า คอมพิวเตอร์ ออกแบบระบบเอกสารทางการค้า (ใบกำกับภาษี ลงแบบฟอร์ม) วางระบบการตัดสต๊อคสินค้า (ซื้อมาขายไป,โรงงานผลิต,ต้นทุนผลิต) วางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อควมคุม […]