ทำบัญชีแม่วงก์ (สาขาตำบลแม่เล่ย์)* รับทำบัญชีแม่วงก์ (สาขาตำบลแม่เล่ย์)* รับตรวจสอบบัญชีแม่วงก์ (สาขาตำบลแม่เล่ย์)* รับวางระบบบัญชีแม่วงก์ (สาขาตำบลแม่เล่ย์)* รับวางระบบบัญชีแม่วงก์ (สาขาตำบลแม่เล่ย์)* ตรวจสอบบัญชีแม่วงก์ (สาขาตำบลแม่เล่ย์)* รับทำบัญชีแม่วงก์ (สาขาตำบลแม่เล่ย์)* รับตรวจสอบบัญชีแม่วงก์ (สาขาตำบลแม่เล่ย์)* รับปิดงบการเงินแม่วงก์ (สาขาตำบลแม่เล่ย์)* วางระบบบัญชีแม่วงก์ (สาขาตำบลแม่เล่ย์)* รับยื่นภาษีอากรแม่วงก์ (สาขาตำบลแม่เล่ย์)* บริษัท ปังปอน จำกัด ยินดีให้บริการ การจัดทำบัญชี ตรวจสอบเอกสารและลงรายการบัญชี สมุดรายวัน คำนวณพร้อมจัดทำ และนำส่งภาษีอากร ภงด.1, ภงด.3, ภงด.53 จัดทำภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30 และประกันสังคม สรุปงบการเงินประจำปี, สรุปงบดุลประจำปี, สรุปกำไรขาดทุนประจำปี ให้คำปรึกษาขั้นตอนการทำเอกสารทางด้านการค้า คอมพิวเตอร์ ออกแบบระบบเอกสารทางการค้า (ใบกำกับภาษี ลงแบบฟอร์ม) วางระบบการตัดสต๊อคสินค้า (ซื้อมาขายไป,โรงงานผลิต,ต้นทุนผลิต) วางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อควมคุม (การเงิน,บัญชี,คุมสินค้า) แก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์การใช้ซอฟท์แวร์ บัญชีสำเร็จรูป โปรแกรม Express (เอ็กซ์เพรส) ด้านจดทะเบียน […]